Barreal Pernas, J. (2015). REGULACIÓN DAS AXUDAS Ó SEGURO FORESTAL EN ESPAÑA. Cadernos De Dereito Actual, (1), 105–116. Recuperado a partir de https://cadernosdedereitoactual.es/ojs/index.php/cadernos/article/view/25