A denegación de embarque xustificada no transporte aéreo de pasaxeiros

Autores/as

Resumen

A denegación de embarque adoita asociarse exclusivamente coa reserva excesiva de billetes cando en realidade esta figura é moito máis ampla e complexa do que se acostuma a pensar: pode ter a súa orixe noutros motivos diferentes ao arriba indicado e carrexa diferentes consecuencias xurídicas en función de si estes teñen a consideración de xustificados ou non. A normativa non establece unha lista pechada de causas que permitan xustificar unha denegación de embarque pero, dunha análise pormenorizada da normativa europea reguladora do transporte aéreo, a xurisprudencia, as recomendacións do sector e a doutrina podemos concluír que existen seis motivos principais que poden xustificar unha denegación de embarque. O presente estudo trata de analizar en detalle cada un deles.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Biografía del autor/a

Anxo García Ferreiro

Licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela e máster en Estudos Internacionais e en Profesorado. Membro do Ilustre Colexio de Avogados de Madrid dende 2016 e da Asociación Española de Dereito Aeronáutico e Espacial dende 2018. Durante os últimos anos desenvolveu a súa carreira profesional como avogado especialista no sector do dereito aeronáutico, dedicándose paralelamente á investigación e á publicación de diversos artigos e obras relacionados coa materia.

Citas

AENA. Menores que viajan solos. Fonte: http://www.aena.es/es/pasajeros/menores-viajan-solos.html. Consultado o 01/11/2020

COMISIÓN EUROPEA. Documento de traballo dos Servizos da Comisión (SWD(2012) 171 final). Directrices Interpretativas para a aplicación do Regulamento (CE) nº 1107/2006 do Parlamento Europeo e do Consello, de 5 de xullo de 2006, sobre os dereitos das persoas con discapacidade ou mobilidade reducida no transporte aéreo.

COMISIÓN EUROPEA. Comunicación da Comisión (2016/C 214/04) Directrices interpretativas do Regulamento (CE) nº 261/2004 do Parlamento Europeo e do Consello polo que se establecen normas comúns sobre compensación e asistencia aos pasaxeiros aéreos en caso de denegación de embarque e de cancelación ou gran retraso dos voos, e se derroga o Regulamento (CE) nº 2027/97 do Consello sobre a responsabilidade das compañías aéreas en caso de accidente, na súa versión modificada polo Regulamento (CE) nº 889/2002 do Parlamento Europeo e do Consello.

GARCÍA FERREIRO, Anxo. “Los derechos de los pasajeros aéreos en la legislación israelí” en VV.AA. Anuario Jurídico Secciones del ICAM. Editorial Jurídica Sepín. Madrid 2019.

GUERRERO LEBRÓN, María Jesús. La responsabilidad contractual del porteador aéreo en el transporte de pasajeros. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia. 2005

GÓMEZ PINEDA, José Manuel. Los derechos de los pasajeros y usuarios en los aeropuertos. CEDAE. 17 de outubro de 2017. Fonte: https://cedaeonline.com.ar/wp-content/uploads/2017/10/los-derechos-de-los-pasajeros-y-usuario-en-los-aeropuertos-razon-legal.pdf. Consultado o 05/03/2021

HISPAVIACIÓN. El futuro de la gestión de identidades en aeropuertos: seguro, confidencial y fácil. Fonte: http://www.hispaviacion.es/futuro-la-gestion-identidades-aeroportos-seguro-confidencial-facil/ Consultado o 05/03/2021.

MÁRQUEZ LOBILLO, Patricia. Denegación de embarque en el transporte aéreo de pasajeros. Marcial Pons. Madrid 2013

MORILLAS JARILLO, María José; PETIT LAVALL, María Victoria e GUERRERO LEBRÓN, María Jesús. Derecho aéreo y del espacio. Ed. Marcial Pons. Madrid, 2014

OACI. Informe de seguridad operacional. Edición 2015.

OACI. Manual de gestión de la seguridad operacional. Primeira edición. 2006

OMS. International travel and health. Fonte: https://www.who.int/ith/ mode_of_travel/travellers/en/. Consultado o 05/03/2020

PETIT LAVALL, María Victoria. “El overbooking o sobreventa en el transporte aéreo de pasajeros” en Derecho de los Negocios. Nº130-131. Julio-Agosto 2001. pp. 1-16.

TULLIO, Leopoldo. “Overbooking, cancellazione e ritardi” en FOLCHI, Mario. O. (dir), ALADA en Roma. XXVIII Jornadas Latino Americanas de Derecho Aeronáutico y Espacial, ALADA, Buenos Aires, 2004

Descargas

Archivos adicionales

Publicado

2021-06-18

Cómo citar

García Ferreiro, A. (2021) «A denegación de embarque xustificada no transporte aéreo de pasaxeiros», Cadernos de Dereito Actual, (15), pp. 478–493. Disponible en: https://cadernosdedereitoactual.es/ojs/index.php/cadernos/article/view/636 (Accedido: 30 septiembre 2023).