A BANCA FRAUDULENTA E A POSTERIOR ORIXE DOS BANCOS CENTRAIS

Lorena Alonso Suárez

Resumen


Ao longo da historia, o sistema bancario violou os principios tradicionais do dereito no referente ao depósito irregular. Os mecanismos sociais de control non souberon limitar eses abusos, ao contrario, gobernos e bancos privados, íanse beneficiando de actividades que practicaban de xeito fraudulento, creando co paso dos anos institucións e organismos que afianzasen ese control e manipulación

Texto completo:

PDF (English)

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Copyright (c) 2015 Cadernos
 

Cadernos de Dereito Actual

www.cadernosdedereitoactual.es

© 2013 por Xuristas en Acción.  

ISSN impreso: 2340-860X. ISSN electrónico: 2386-5229

 

Indexada en | Indexed by:

 

 

Consulta más bases de datos aquí