A CONFIGURACIÓN CONSTITUCIONAL DO DEREITO Á VIVENDA

Bruno Bernardo Castelo Vargas

Resumen


Para entender a configuración do dereito á vivenda este artigo aborda primeiro as características xerais dos principios reitores da política económica e social e logo concreta os ámbitos subxectivo e obxectivo do dereito en cuestión, para finalizar cunha breve referencia ós seus límites.

Texto completo:

PDF (Galego)

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Copyright (c) 2015 Cadernos de Dereito Actual
 

Cadernos de Dereito Actual

www.cadernosdedereitoactual.es

© 2013 por Xuristas en Acción.  

ISSN impreso: 2340-860X. ISSN electrónico: 2386-5229

 

Indexada en | Indexed by:

 

 

Consulta más bases de datos aquí