A IMPORTANCIA DO BO GOBERNO CORPORATIVO NAS SOCIEDADES MERCANTÍS

Lizz Claudette Leony Arreaga

Resumen


Ante os diversos cambios e factores externos que xorden, para ser eficientes e atractivos dentro do mercado competitivo, resulta necesario que as sociedades se adapten ao novo orde que emerxe. Actualmente, esta adaptación lógrase a través dun bo Goberno Corporativo

Texto completo:

PDF (Galego)

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Copyright (c) 2015 Cadernos
 

Cadernos de Dereito Actual

www.cadernosdedereitoactual.es

© 2013 por Xuristas en Acción.  

ISSN impreso: 2340-860X. ISSN electrónico: 2386-5229

 

Indexada en | Indexed by:

 

 

Consulta más bases de datos aquí