A MEDIACIÓN PENAL E A PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

Roberto Macias Alonso

Resumen


A mediación penal é practicamente unha realidade xurídica pero as veces os novos aires traen problemas que resolver. Neste caso o procedemento da mediación pode vulnerar uns dos principios básicos do sistema penal, a presunción de inocencia, se non se leva a cabo unha boa labor de interpretación e regulación da figura.

Texto completo:

PDF (Galego)

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Copyright (c) 2015 Cadernos
 

Cadernos de Dereito Actual

www.cadernosdedereitoactual.es

© 2013 por Xuristas en Acción.  

ISSN impreso: 2340-860X. ISSN electrónico: 2386-5229

 

Indexada en | Indexed by:

 

 

Consulta más bases de datos aquí